archiwum dla listopad, 2008

Dzień Pracownika Socjalnego

Dnia 20 listopada 2008 r., w siedzibie Warsztatów obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście – przedstawiciele władz Powiatu Gryfińskiego: Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński, Jerzy Miler – Wicestarosta Gryfiński, Barbara Rawecka – Sekretarz Powiatu, Izabela Świderek – Skarbnik Powiatu oraz Członkowie Zarządu Powiatu: Jan Podleśny, Marek Hipsz, Maciej Racinkowski a także zastępca Burmistrza Chojny – Wojciech Długoborski, Dyrektorzy jednostek pomocy społecznej, ich pracownicy oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatu Gryfińskiego.
czytaj więcej →

Wyróżnienie dla Warsztatów

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować o wyróżnieniu przez Starostę Gryfińskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
Wiadomość tę przyjęliśmy z olbrzymim wzruszeniem i radością.
Daje to całemu zespołowi: kierownictwu, terapeutom i uczestnikom motywację do dalszej intensywnej pracy i utwierdza w sensowności podejmowanych działań na rzecz Warsztatów i lokalnej społeczności.
czytaj więcej →