archiwum dla wrzesień, 2011

Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU
Uprzejmie dziękujemy wszystkim podatnikom za przekazanie 1% podatku na rzecz Naszego Stowarzyszenia.
Jesteśmy zaszczyceni, że zyskaliśmy uznanie dla Naszej działalności w postaci nawet najdrobniejszych dyspozycji przekazania wpłat 1% podatku w Urzędach Skarbowych w całej Polsce.
DAROWIZNA 1% PODATKU ZA 2010 ROK WYNIOSŁA 12.796,94
Powyższe środki wydatnie przysłużą się realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Mamy również nadzieję, że będziemy mogli liczyć na wsparcie z Państwa strony w przyszłym roku podatkowym, a dodatkowo liczba dyspozycji 1% podatku dla Naszego Stowarzyszenia ulegnie znacznemu powiększeniu.
Zarząd Stowarzyszenia

III Olimpiada Integracyjna o Puchar Starosty

W dniu 16 września 2011 r., przy Stadionie Miejskim w Mieszkowicach odbyła się III Integracyjna Olimpiada o Puchar Starosty Gryfińskiego. Zawody zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Mieszkowicach oraz Powiatową Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.
Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski, który otworzył spotkanie i przedstawił zaproszonych gości.
czytaj więcej →

Wycieczka do Pobierowa

Jak każdego roku cały Warsztat Terapii Zajęciowej z Goszkowa udał się na wspólne spotkanie integracyjne do Pobierowa. W tym samym czasie organizowany był zjazd osób z zespołem Williamsa, gdzie uczestnicy warsztatu jak i inni podopieczni mogli nawiązać wspólne kontakty i zawrzeć nowe znajomości. Osoby niepełnosprawne są bardzo otwarte na innych ludzi, potrzebują zrozumienia i wsparcia, dlatego też wspólne spędzanie ze sobą czasu wpłynęło na ich stan zdrowa bardzo pozytywnie i napałało dobrym humorem.
czytaj więcej →