archiwum dla styczeń, 2017

1% należnego podatku

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie jako organizacja pożytku publicznego działająca na terenie Gminy Moryń i Mieszkowice

( nr KRS 0000128165)

 

Po raz kolejny , zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie naszych działań poprzez przekazanie na rzecz Stowarzyszenia 1% należnego podatku od osób fizycznych. Przekazane w ten sposób środki zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia, w tym dofinansowanie do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej i realizację zadań rehabilitacji i integracji społecznej uczestników oraz dofinansowanie  SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ OSÓB  PRAWNYCH, która stworzyła miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych  i umożliwiła im powrót do aktywnego życia społecznego. Kolejnym naszym przedsięwzięciem jest rozbudowa budynku w Goszkowie  w celu utworzenia  jadłodajni oraz mieszkań usamodzielniających dla samotnych osób niepełnosprawnych.

WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREGO SERCA  ZA OKAZANE WSPARCIE  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

                                                                                                                                                                         Zarząd Stowarzyszenia

Wspólne kolędowanie w Moryniu

kol10

kol9

kol7

kol6

kol5

kol4

kol3

kol2

kol1

Spotkanie opłatkowe

Śpiewanie kolęd, dzielenie sie opłatkiem i składanie świątecznych życzeń – to wszystko towarzyszyło wigilijnemu spotkaniu, które zorganizowano 20 grudnia 2016 w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Uroczystość rozpoczęła kierownik WTZ Alina Leończyk witając przybyłych gości, wśród których byli między innymi: burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, członek Zarządu Powiatu Gryfińskiego Henryk Kaczmar, Państwo Elwira i Fortunat Profe – Mackiewicz.

Wspólną modlitwę poprowadził obecny proboszcz Parafii pw. Piotr Subocz. Po zakończonej modlitwie i poświęceniu opłatków wszyscy składali sobie świąteczno – noworoczne życzenia.

Przy suto zastawionym stole tradycyjnych wigilijnych potraw rozbrzmiewały piękne kolędy w wykonaniu naszych uczestników. Na koniec spotkania odwiedził nas Mikołaj, który dla każdego miał paczkę ze słodyczami.

wa0

wa1

wa2

wa3

wa4

wa5

wa6

wa7

wa8