archiwum dla czerwiec, 2018

WARSZTATY PLASTYCZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z A P R O S Z E N I E

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie
zaprasza

Osoby Niepełnosprawne
Z terenu Powiatu Gryfińskiego

na

WARSZTATY PLASTYCZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Warsztaty odbędą się w dniach 03 lipca 2018 i 06 lipca 2018 w godzinach od 10.00 – 14.00 w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.

Rozgrywki lekkoatletyczne dla mieszkańców powiatu gryfińskiego

Niepełnosprawność w życiu człowieka jest czynnikiem znacznie ograniczającym jego sprawność fizyczną jak i psychiczną. Aczkolwiek, poprzez uprawianie sportu osoby z różnymi dysfunkcjami mogą uzyskać życiową niezależność. Sport stał się skutecznym środkiem przywrócenia ludziom nie w pełni sprawnym kontaktu ze światem, ich reintegracji ze społecznością jako osób pełnosprawnych. Dlatego też, 07 czerwca 2018 r., w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Goszkowie odbyły się Rozgrywki Lekkoatletyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gryfińskiego. Rozgrywki lekkoatletyczne zrealizowane były przy wsparciu finansowym Powiatu Gryfińskiego.

W nietypowych konkurencjach typu: wyścig husarii, strzał Amora, wyścig kelnerów, wyścig drwali i bieg do celu brały udział osoby niepełnosprawne z terenu powiatu gryfińskiego. W podziękowaniu za udział wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, ponadto każdy uczestnik otzymał pamiątkowy medal i grę planszową.

Udany przebieg wydarzenia zapewniła słoneczna pogoda a znakomity poczęstunek Spóldzielnia Socjalna „Promyk” w Goszkowie.