archiwum dla luty, 2020

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie jest organizacją pożytku publicznego. Zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie naszych działań poprzez przekazanie na rzecz Stowarzyszenia 1% nalezytego podatku od osób fizycznych. Od roku 2004 prowadzimy Warsztaty Terapii zajęciowej oraz podejmujemy inicjatywy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością jak równiez współpracujemy z organami administracji publicznej oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi, którym los osób niepełnosprawnych nie jest obojetny. W roku 2014 wspólnie z Powiatem Gryfińskim  utworzyliśmy Spółdzielnię Socjalną. Są to  nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie.Przedmiotem działalności Spółdzielni Socjalnej „Promyk” są usługi cateringowe, w tym obiady abonamentowe z dowozem do klienta, organizacja i obsługa wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych (wesel, komunii, chrzcin, rocznic, styp). Kolejnym naszym przedsięwzięciem jest modernizacja i rozbudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie w celu powiększenia o pracownie do rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przekazane w ten sposób środki zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI ZA OKAZANE WSPARCIE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 

50 – lecie Grzegorza

 

 

 

 

 

 

 

dav