archiwum dla sierpień, 2021

Po takie cuda zapraszamy do WTZ w Goszkowie

OGŁOSZENIE NABORZE BENEFICJENTÓW DO PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie ogłasza nabór uczestników do udziału w Projekcie „Aktywność osób z niepełnosprawnościa drogą do samodzielności”.

Cel projektu: Zwiększenie dostępności osób z niepełnosprawnością do podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością poprzez przygotowanie do aktywności własnej, rozwijania kompetencji społecznych, cyfrowych, zwiększenie niezależności poprzez zwiększenie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności społecznej oraz roli „self – adwokatów”.

Beneficjenci projektu: 20 osób z niepełnosprawnością, pochodzący z terenów wiejskich powiatu gryfińskiego, legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż zakłada projekt zostanie utworzona lista rezerwowa, z której rekrutowane będą osoby do projektu w przypadku rezygnacji bądź zdarzeń losowych beneficjenta z udzielonego wsparcia.

Wymagane dokumenty: Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Termin składania dokumentów: do 31.08.2021

Telefon do koordynatora projektu: 668386844