aktualności

„Wybierz Przyszłość” czyli warsztaty edukacji społeczno – finansowej w Goszkowie

Wyjątkowy temat, niezwykle pracowici uczestnicy oraz dużo pozytywnej energii to właśnie charakteryzuje warsztaty edukacji społeczno – finansowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Promyk” w Goszkowie. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”. Ich celem jest podniesienie kompetencji ekonomiczno – finansowych i pracowniczych wśród biernych zawodowo osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w procesach rehabilitacyjnych WTZ. Reintegracja społeczna uczestników WTZ, w tym przygotowanie ich do usamodzielnienia ekonomicznego na rynku pracy, jak również przygotowanie niepracujących uczestników WTZ do nowych ról zatrudnieniowych w PES/PS. Uczestnicy podczas zajęć uświadamiają sobie potrzeby i wartości edukacji finansowej, analizują życiowy cykl wydarzeń, który uświadamia im potrzebę planowania wydatków w dłuższej perspektywie czasu. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć dotyczyły przepływu gotówki i tworzenia celów finansowych oraz sposobów i możliwości oszczędzania. Omówiono zagadnienia wydatków i funduszy na nagłe wydatki, usług oszczędnościowych i zasad racjonalnego pożyczania. Na zakończenie stworzono plan finansowy i zasady wprowadzania jego w życie. Zajęcia stanowiły wyjątkowy czas edukacji i poznawania finansów w sposób aktywny i atrakcyjny z punktu widzenia uczestnika jako osoby odkrywającej świat finansów, aktywności i przedsiębiorczości społecznej. Warsztaty prowadził Arkadiusz Borysiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska.

Walentynki 2018

 

Grupa Aniołów z projektu ASOS w naszym WTZ

 

 

 

Kolęda w WTZ

11 stycznia 2018 r., ks. Piotr Subocz odwiedził uczestników i grono terapeutyczne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie z wizytą duszpasterską. Na samym początku wspólnie odśpiewaliśmy kolędę „Przybieżeli do Betlejem” i zmówiliśmy modlitwę. Ksiądz Piotr pobłogosławił wszystkim na nowy rok. Było to dla nas wielkie wydarzenie, radość zagościła na twarzach wszystkich zgromadzonych.

Wesołych Świąt

Kartka

1% podatku

SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” dziękuje bardzo wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku za rok 2016. Kwota jaka otrzymaliśmy to 8.049,00 zł.

Jesteśmy wdzięczni za dotychczasowe darowizny i bardzo prosimy o wsparcie w roku 2017 oraz zachęcanie znajomych do przekazania stowarzyszeniu 1% podatku dochodowego.

Wszystkie pozyskane środki przeznaczamy na cele statutowe i ich realizację. Rozliczanie pozyskanych darowizn umieszczamy w sprawozdaniu finansowym za dany rok na stronie www.wtzgoszkow/sprawozdania/.