aktualności

Śniadanie Wielkanocne

Coroczne spotkanie wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej, ma już swoją kilkunastoletnią tradycję. W tym szczególnym przedświątecznym dniu zawsze obecni sa przedstawiciele władz. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: dyrektor PFRON Oddział w Szczecinie Anna Rąbel wraz z Elizą Rychlicką – Kolerą, dyrektor PCPR w Gryfinie Bożena Stawiarska, Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler, Sekretarz Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach Teresa Hryniewicz, kierownik Biura Projektów Społeczych w Urzędzie Marszałkowskim Sebastian Snop wraz z z koordynator Projektów Ekonomii Społecznej Justyną Makles, Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie Natalia Kloc i Leokadia Kieliba oraz ks. Piotr Subocz.

Spotkanie rozpoczęła Alina Leończyk – kierownik WTZ, która przywitała zaproszonych gości oraz przekazała wszystkim zebranym serdeczne życzenia świąteczne. Bardzo ciepłe życzenia uczestnikom i pracownikom złożyli takze zaproszeni goście. Po wspólnej modlitwie uczestnicy spotkania zasiedli do świątecznego stołu, na którym znalazły się tradycyjne wielkanocne potrawy przygotowane przez uczestników pracowni gospodarstwa domowego oraz Spółdzielnię Socjalną „Promyk”.

Śniadanie odbyło się w ciepłej, przyjaznej i rodzinnej atmosferze sprzyjajacej integracji społecznej oraz skłaniającej do refleksji przed nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy.

 

Wesołych Świąt

zyczenia

Dzień Kobiet

Zapraszamy do Warsztatów po ozdoby wielkanocne

 

„Wybierz Przyszłość” czyli warsztaty edukacji społeczno – finansowej w Goszkowie

Wyjątkowy temat, niezwykle pracowici uczestnicy oraz dużo pozytywnej energii to właśnie charakteryzuje warsztaty edukacji społeczno – finansowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Promyk” w Goszkowie. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”. Ich celem jest podniesienie kompetencji ekonomiczno – finansowych i pracowniczych wśród biernych zawodowo osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w procesach rehabilitacyjnych WTZ. Reintegracja społeczna uczestników WTZ, w tym przygotowanie ich do usamodzielnienia ekonomicznego na rynku pracy, jak również przygotowanie niepracujących uczestników WTZ do nowych ról zatrudnieniowych w PES/PS. Uczestnicy podczas zajęć uświadamiają sobie potrzeby i wartości edukacji finansowej, analizują życiowy cykl wydarzeń, który uświadamia im potrzebę planowania wydatków w dłuższej perspektywie czasu. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć dotyczyły przepływu gotówki i tworzenia celów finansowych oraz sposobów i możliwości oszczędzania. Omówiono zagadnienia wydatków i funduszy na nagłe wydatki, usług oszczędnościowych i zasad racjonalnego pożyczania. Na zakończenie stworzono plan finansowy i zasady wprowadzania jego w życie. Zajęcia stanowiły wyjątkowy czas edukacji i poznawania finansów w sposób aktywny i atrakcyjny z punktu widzenia uczestnika jako osoby odkrywającej świat finansów, aktywności i przedsiębiorczości społecznej. Warsztaty prowadził Arkadiusz Borysiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska.

Walentynki 2018