aktualności

Artystą może być każdy – sztuka osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymało z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowało plener malarski pn:”Artystą może być każdy – sztuka osób niepełnosprawnych”. Spotkanie odbyło się dnia 13 czerwca 2014 r., przy Placu Wolności w Mieszkowicach.

Adresatami przedsięwzięcia były osoby niepełnosprawne z terenu powiatu gryfińskiego. Imprezę otworzyła Pełnomocnik Stowarzyszenia i Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie – Alina Leończyk witając zaproszonych gości: Głównego Specjalistę Biura Pomocy i Integracji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Pana Rafała Stańczuka, Starostę Gryfińskiego – Wojciecha Konarskiego, Burmistrza Mieszkowic – Pana Andrzeja Salwę, Sekretarz Mieszkowic – Panią Gabrielę Kotowicz, Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach – Pana Remigiusza Rzepczak, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie – Pana Edwarda Piotrowskiego, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach – Panią Grażynę Mazur, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu – s. Małgorzatę Kałdowską oraz osoby niepełnosprawne biorące udział w plenerze.

1p

16p

9p

Temat prac był dowolny, podyktowany aktualnym nastrojem, potrzebą wyrażenia uczuć, które przelane zostały na papier. Uczestnicy szybko znajdowali własne pomysły i szybko przystępowali do pracy. Każdy z uczestników miał swoją koncepcję pracy plastycznej i nie potrzebował wędrować wśród innych w poszukiwaniu rozwiązań, inspiracji czy dla porównania swojej pracy.

6p

4p

5p

Mimo deszczowej pogody atmosfera spotkania była naprawdę gorąca. Uczestnicy ciężko i wydajnie pracowali czego wynikiem jest wiele pięknych prac. Każde dzieło to kolorowe ukryte marzenie, które urzeczywistniło się podczas malowania.

7p

3p

Niespodzianką dla zgromadzonych gości, była przygotowana przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie inscenizacja taneczna do piosenki Gamgamstyle, która wprawiła wszystkich zebranych w dobry nastrój a tym samym zachęciła do wspólnej zabawy.

15a

Spotkanie zakończyło się wręczeniem nagród dla osób niepełnosprawnych w tym: pucharów, dyplomów i drobnych upominków dla uczestników pleneru.

12p

11p

Stowarzyszenie serdecznie dziękuje Burmistrzowi Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, Zakładowi Usług Komunalnych w Mieszkowicach oraz Dyrektor MGOK w Mieszkowicach za pomoc w przygotowaniu miejsca realizacji projektu.