aktualności rok 2017

Wesołych Świąt

zyczenia

Wesołych Świąt

Kartka

IX POWIATOWĄ OLIMPIADĘ INTEGRACYJNĄ O PUCHAR STAROSTY GRYFIŃSKIEGO

        STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 „PROMYK” W GOSZKOWIE

Zaprasza Osoby Niepełnosprawne
z terenu Powiatu Gryfińskiego

IX POWIATOWĄ OLIMPIADĘ INTEGRACYJNĄ O PUCHAR STAROSTY GRYFIŃSKIEGO

która odbędzie się 21 września 2017 r., o godzinie 10.30
w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej Goszków 12 a

                                                                                           ORGANIZATORZY

 

 

Zaproszenie na turniej tenisa stołowego

1% należnego podatku

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie jako organizacja pożytku publicznego działająca na terenie Gminy Moryń i Mieszkowice

( nr KRS 0000128165)

 

Po raz kolejny , zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie naszych działań poprzez przekazanie na rzecz Stowarzyszenia 1% należnego podatku od osób fizycznych. Przekazane w ten sposób środki zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia, w tym dofinansowanie do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej i realizację zadań rehabilitacji i integracji społecznej uczestników oraz dofinansowanie  SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ OSÓB  PRAWNYCH, która stworzyła miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych  i umożliwiła im powrót do aktywnego życia społecznego. Kolejnym naszym przedsięwzięciem jest rozbudowa budynku w Goszkowie  w celu utworzenia  jadłodajni oraz mieszkań usamodzielniających dla samotnych osób niepełnosprawnych.

WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREGO SERCA  ZA OKAZANE WSPARCIE  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

                                                                                                                                                                         Zarząd Stowarzyszenia