aktualności rok 2020

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami

 

 

                Warsztat Terapii Zajeciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie realizuje Umowę zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Grant zawarty w Umowie przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnychi wyposazenia potrzebnego do ich stosowania w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Ogólna kwota przyznanego grantu wynosi: 6048,00 zł.

Otrzymane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej (przyłbice, rękawiczki), środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania (dozowniki bezdotykowe do płynu dezynfekcyjnego”).

Realizacja grantu przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników oraz pracowników WTZ zaangażowanych w bezposrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w związku z zagrożeniem COVID – 19.

 

 

 

 

Podziękowanie 1%