aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego

Dnia 20 listopada 2008 r., w siedzibie Warsztatów obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście – przedstawiciele władz Powiatu Gryfińskiego: Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński, Jerzy Miler – Wicestarosta Gryfiński, Barbara Rawecka – Sekretarz Powiatu, Izabela Świderek – Skarbnik Powiatu oraz Członkowie Zarządu Powiatu: Jan Podleśny, Marek Hipsz, Maciej Racinkowski a także zastępca Burmistrza Chojny – Wojciech Długoborski, Dyrektorzy jednostek pomocy społecznej, ich pracownicy oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatu Gryfińskiego.

Honorowymi gośćmi byli Państwo Elwira i Fortunat Profë – Mackiewicz, których niezwykła historia zycia została przedstawiona w wyświetlonym filmie dokumentalno – fabularnym zrealizowanym przez telewizję niemiecką. Od zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz kierownika Warsztatów otrzymali podziękowania za wspieranie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
Zaproszonych gości powitała Marianna Kołodziejska – Nowicka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, która pokrótce opisała charakter tego święta i wskazała na zadania i cele jakie powinni osiągnąć pracownicy socjalni. Do powitania przyłączyła się Alina Leończyk – Kierownik WTZ.
Podczas uroczystości uczestnicy WTZ w Goszkowie przedstawili pełną humoru parodię znanej bajki pt. „Królewna Śnieżka”.
Istotnym punktem programu było wręczenie dyplomów wszystkim pracownikom obchodzącym jubileusz pracy w pomocy społecznej.