aktualności

III Olimpiada Integracyjna o Puchar Starosty

W dniu 16 września 2011 r., przy Stadionie Miejskim w Mieszkowicach odbyła się III Integracyjna Olimpiada o Puchar Starosty Gryfińskiego. Zawody zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Mieszkowicach oraz Powiatową Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.
Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski, który otworzył spotkanie i przedstawił zaproszonych gości.

Wśród nich obecni byli: polski polityk, poseł na Sejm X, I, III i IV kadencji, senator III kadencji, były minister w kilku rządach – Artur Balazs, pełnomocnik rządu d/s Osób Niepełnosprawnych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego – Mirosław Mielniczuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska – Nowicka, Burmistrz Mieszkowic – Andrzej Salwa, Sekretarz Gminy Mieszkowice – Gabriela Kotowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach – Krzysztof Karolak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu – Małgorzata Matecka, Dyrektor Gimnazjum w Mieszkowicach – Ryszard Lejman, Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Moryniu – Krzysztof Jaz, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach – Grażyna Mazur.
W zawodach uczestniczyło 12 zespołów składających się w połowie z osób niepełnosprawnych a w połowie z pełnosprawnych reprezentantów szkół z terenu powiatu gryfińskiego.
Głównym celem Olimpiady była wzajemna integracja, popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego.
Zawody poprowadził Pan Robert Górski, który to swoją niezwykłą charyzmą zagrzewał wszystkich do uczestniczenia w przygotowanych konkurencjach.
Podczas spotkania specjalne wyróżnienie otrzymali Pan Jerzy Surdecki i Arkadiusz Jedynak – nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, którzy pokazali podczas zawodów swoje wielkie oddanie oraz wykazali się niezwykłym poczuciem odpowiedzialności wobec dzieci niepełnosprawnych.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji sportowych, Starosta Gryfiński -Wojciech Konarski, Dyrektor PCPR – Marianna Kołodziejska – Nowicka, Przewodnicząca Powiatowej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych – Alina Leończyk, Burmistrz Mieszkowic – Andrzej Salwa oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieszkowice – Krzysztof Karolak wręczyli dla każdej z drużyn nagrody w postaci kompletu piłek oraz puchary.
Ponadto każdy zawodnik otrzymał pamiątkowe medale i butonsy.
Po zakończeniu części oficjalnej dla wszystkich gości, zawodników i kibiców przygotowany był ciepły posiłek oraz ciasto i napoje.

DSC_0115

DSC_0141

DSC_0160

DSC_0362

DSC_0366