aktualności

Informacja

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie informuje, że z dniem 13.06.2012 r., zostało zamknięte subkonto pn: „Wózek dla Krystiana”.

Zbiórka pieniędzy trwała od 13.12.2011 r. – 13.06.2012 r. i zebrano kwotę 4202,80 /cztery tysiące dwieście dwa złote, osiemdziesiąt groszy.Całą kwotę wpłacono jako wkład własny na wózek inwalidzki GTM SHOCK ABSORBER dla Krystiana Czekalskiego.Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie pragnie złożyć podziękowania wszystkim osobom, które postanowiły wesprzeć ten szczytny cel.
Zarząd Stowarzyszenia