aktualności

Jubileusz X- lecia Warsztatów

Warsztat Terapii Zajęciowej w Goszkowie działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” dnia 19 września 2014 uczcił swoją dziesiątą rocznicę powstania.Na uroczystość przybyło wiele osób związanych z  działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. władze powiatu gryfińskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Burmistrz Mieszkowic i Chojny, dyrektorzy i kierownicy Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, dyrektorzy szkół z gminy Mieszkowice i Moryń, darczyńcy i przyjaciele, którzy wspierają działalność Warsztatów od początku ich istnienia.

Kierownik WTZ Pani Alina Leończyk przybliżyła  historię powstania i funkcjonowania placówki, która służy obecnie 30 osobom uczestniczącym w zajęciach w 6 pracowniach i są to: pracownia gospodarstwa domowego, pracownia stolarsko – wikliniarska, pracownia krawiecko – dziewiarska, pracownia ogrodnicza,plastyczna i gabinet rewalidacji.Na zakończenie wystąpienia z rąk kierownika WTZ – Aliny Leończyk za okazywana pomoc i życzliwość wyróżnienia otrzymali:

Państwo Elwira i Fortunat Profe-Mackiewicz

2x

Pan Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński

3x

Pani Marianna Kołodziejska – Nowicka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

4x

Pani Iwona Główka – Kamyszek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice

5x

Pan Ryszard Niedźwiecki – Prezes Zarządu Firmy Drewex

6x

Pan Otto Biedermann – Fundacja Diakonii Bad Freienwalde

7x

Ksiądz Czesław Dobrowolski-  Parafia p.w. Chrystusa Króla

8x

oraz Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa i Ksiądz Ryszard Kamiński parafia p.w. św. Mikołaja. Podczas Jubileuszu panowała wyjątkowa  atmosfera, która z pewnością przybliżyła naszym zaproszonym gościom problematykę osób niepełnosprawnych  i pokazała  jak ważnym  miejscem jest Warsztat Terapii Zajęciowej.Grupa artystyczna WTZ zaprezentowała choreografię taneczną, która spotkała się z wielkim aplauzem i wprawiła w dobry nastrój, a Spółdzielnia Socjalna „Promyk” zadbała o poczęstunek dla wszystkich gości.

10x

11x

12x

13x

14x

15x

16x