aktualności

Jubileusz XV-lecia Warsztatów Terapii Zajeciowej w Goszkowie

 

14 grudnia 2019 r. obchodziliśmy uroczystość XV – lecia powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Goszkowie, którą w intencji uczestników, pracowników i ich rodzin oraz uczestników, których nie ma już wśród nas odprawił ksiądz proboszcz Piotr Subocz.Po nabożeństwie udaliśmy się do siedziby Warsztatów, gdzie zaplanowana została część oficjalna. Doskonałym wprowadzeniem był występ artystyczny grupy niemieckich magików z zaprzyjaźnionego Warsztatu z Bad Freienwalde. Występ zachwycił publiczność, która nagrodziła go gromkimi brawami co tez w miłej atmosferze wprowadziło do składania życzeń jubileuszowych. Starosta Wojciech Konarski w swoim przemówieniu wyraził wielkie uznanie za całokształt pracy i wraz z wicestarostą Ewą Dudar przekazał miły gest finansowy, za który społeczność WTZ serdecznie dziękuje. Następnie do życzeń dołączyli się: Jerzy Miler członek Zarządu Powiatu Gryfińskiego, Henryk Kaczmar członek Zarzadu Powiatu Gryfińskiego, Jerzy Zgoda członek Zarządu Powiatu Gryfińskiego, Anna Rąbel dyrektor PFRON oddział w Szczecinie, Bożena Stawiarska dyrektor PCPR w Gryfinie, Maciej Rębilas koordynator merytoryczny OWES w regionie stargardzkim wraz z współpracownikami, Andrzej Salwa burmistrz Mieszkowic oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kmiecik, Józef Piątek burmistrz Morynia wraz z przewodniczacym Rady Miejskiej Krzysztofem Koneckim, Jan Grzyś Nadleśniczy Nadleśnictwa w Mieszkowicach, Wanda Mazur kierownik OPS w Mieszkowicach, Elżbieta Serafińska kierownik OPS w Moryniu, ksiądz proboszcz Parafii Witnica Piotr Subocz, Małgorzata Lenkiewicz kierownik WTZ w Debnie, Elżbieta Wiśniewska prezes PSONI w Gryfinie wraz z Aleksandrą Stankiewicz kierownik WTZ w Gryfinie, s. Małgorzata Kałdowska dyrektor DPS w Moryniu, Julia Porwit dyrektor DPS w Nowym Czarnowie, Robert Caban autokarowe Usługi turystyczne, Otto Biedermann wraz z Cordulą Lilge z Warsztatów w Bad Freienwalde,Anna Pastuła sołtys wsi Goszków oraz rodzice i opiekunowie podopiecznych WTZ. Pani kierownik po przywitaniu zgromadzonych gości i przyjęciu życzliwych życzeń przybliżyła w wielkim wzruszeniu historię powstania Warsztatów oraz ich działalność. Duzym zaskoczeniem okazał się przyjazd Mikołaja z Holandii, który wraz ze swoimi pomocnikami porwał wszystkich do wspólnej zabawy i rozdał male upominki. Na zaproszonych gości czekał poczęstunek, który wykonała Spółdzielnia Socjalna „Promyk” w Goszkowie.

Kierownik WTZ Alina Leończyk serdecznie dziękuje dla Apteki „Lawenda” za wsparcie finansowe z okazji Jubileuszu XV – lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.