aktualności

Konferencja

Dnia 10 września 2016 r., w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie odbyła się konferencja pod tytułem: „Warsztat Terapii Zajęciowej jako tandem Spółdzielni Socjalnej i Zakładów Aktywności Zawodowej -zasady funkcjonowania i finansowania”, której organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”. Konferencję przeprowadził ekspert w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, autor licznych publikacji w tym książkowych z tego zakresu. Pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Zbigniew Wasiak oraz Pani  Izabela Kaczyńska – Wasiak Pracownik  Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, ekspert w dziedzinie tworzenia Zakładów Aktywności Zawodowej.

Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną

ko1

ko2

ko3

ko4

ko5

ko6

ko7