kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Promyk w Goszkowie

Goszków 12 a
74-505 Mieszkowice

tel. (091) 41-40-960
e-mail: stowarzyszenie.promyk@wp.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie

Goszków 12 a
74-505 Mieszkowice
tel. (091) 41-40-960
tel. kom. 509 415 243

e-mail: wtz.goszkow@wp.pl