aktualności

Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne w powiecie gryfińskim.

Niewystarczający poziom więzi międzyludzkich oraz niewystarczajacy poziom wspierania i upowszechniania aktywnych postaw obywatelskich skłonił Spółdzielnię Socjalną „Promyk” w Goszkowie do sięgnięcia po środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Społecznik”.

Za otrzymaną dotację Spóldzielnia zorganizowała „Miedzypokoleniowe warsztaty kulinarne w powiecie gryfińskim”. Celem projektu było tworzenie więzi międzyludzkich oraz wspieranie i upowszechnianie aktywnych postaw obywatelskich i uwrażliwienie na potrzeby otoczenia wśród 50 mieszkańców powiatu gryfińskiego w tym osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem spolecznym z powodu niepełnosprawności. W ramach projektu zorganiowane zostały dwa spotkania warsztatowe, dla amatorów jak i prawdziwych pasjonatów sztuki kulinarnej. W profesjonalnie urządzonej i przestronnej kuchni, we wspólnym gronie i inspirującej atmosferze poznawaliśmy techniki gotowania i odkrywaliśmy nowe smaki a przede wszystkim, pysznie się bawiliśmy.