nasi przyjaciele

Poznajcie naszych Przyjaciół, wrażliwych na potrzeby innych ludzi, często słabszych i mniej zaradnych. Przyjaciół, dzięki którym możemy przywrócić radość i uśmiech osobom niepełnosprawnym, wspierając ich pasje i zainteresowania.

W imieniu naszych niepełnosprawnych podopiecznych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej dziękujemy za okazane serce i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

  • sponsor1
  • sponsor2
  • sponsor3
  • sponsor4
  • sponsor5