o nas

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu,
tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowany,
obdarowanym tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

Jan Paweł II

Jako Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” z pasją i zaangażowaniem działamy na rzecz tworzenia możliwie najkorzystniejszych warunków do pełnego osobowego i fizycznego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym. Niesiemy też wszechstronną pomoc ich rodzinom, starając się by odzyskały wiarę w drugiego człowieka i z optymizmem patrzyły w przyszłość. Stawiamy na rozwój, akceptację i radość, bo wiemy, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizacji planów i marzeń.

Plany i marzenia naszym podopiecznym pomagamy osiągnąć między innymi poprzez:

  • organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie,
  • podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością,
  • współpracę z organami administracji publicznej oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi, którym los osób niepełnosprawnych nie jest obojętny,
  • gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia,
  • organizowanie imprez o charakterze kulturalno-sportowym, wycieczek oraz loterii.

Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

  • Natalia Kloc – Prezes
  • Łukasz Leończyk – V-ce Prezes
  • Leokadia Kieliba – Sekretarz