aktualności

Olimpiada 2018

W dniu 26 września 2018 r., Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” zorganizowało OLIMPIADĘ SPECJALNĄ DLA OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ. Zadanie wspólfinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Olimpiada to cykliczna impreza sportowo – rekreacyjna skierowana do osób niepełnosprawnych, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej oraz mieszkańców domu pomocy społecznej z terenu powiatu gryfińskiego. Celem imprezy było popularyzowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, pokazywanie możliwości sportowych, przełamywanie własnych barier przez zawodników oraz zmiana wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie naszego regionu.

Rywalizujących uczestników wsparli duchem zaproszeni honorowi goście w osobach: Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena stawiarska, Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, Przedstawiciele PFRON Oddział w Szczecinie specjalista ds. współpracy z administracją publiczną Eliza Rychlicka – Kolera, specjalisa d.s wsparcia i współpracy z NGOs Urszula Stepień, Dyrektor Urzedu Pracy nw Chojnie Teresa Klisowska oraz Dyrektor DPS w Trzcińsku – Zdroju Zdzisław Iwanicki. Konkurencje nie skupiały się na rywalizacji sportowej ale na wspólnej integracji i zabawie. Uczestnicy mogli sprawdzić swoją zręczność, precyzyjność i wiedzę m.in. w zbieraniu grzybów, sortowaniu warzyw, hokeju na trawie itp. Jak zwykle Spółdzielnia Socjalna „Promyk” przygotowała dla gości, uczestników zawodów znakomity poczęstunek. Na koniec spotkania zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.