aktualności

Powiatowy Plener Integracyjny

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” dzięki wsparciu finansowym Zarządu Powiatu w Gryfinie zorganizowało Powiatowy Plener Integracyjny „Pomaluj świat na kolorowo pokonaj wszelkie bariery językiem sztuki w plenerze”.
Spotkanie odbyło się 21 czerwca 2011 r., przy Placu Wolności w Mieszkowicach.

Adresatami przedsięwzięcia były dzieci i osoby niepełnosprawne z terenu powiatu gryfińskiego.
Imprezę otworzyła kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie – Alina Leończyk witając zaproszonych gości: Starostę Powiatu – Wojciecha Konarskiego, Wicestarostę – Jerzego Milera, Dyrektor PCPR – Panią Mariannę Kołodziejską – Nowicką, Burmistrza Mieszkowic – Andrzeja Salwę, Przewodniczacego Rady Miejskiej w Mieszkowicach – Krzysztofa Karolaka oraz osoby niepełnosprawne biorące udział w plenerze.
Głównym celem pleneru była integracja osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością, uwrażliwienie na piękno naszej „małej ojczyzny”, włączenie lokalnych władz oraz podejmowanie większej inicjatywy w celu tworzenia wspólnej płaszczyzny do porozumiewania między osobami chorymi a ogółem społeczeństwa. Ponadto założeniem projektu było zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi.
Spotkanie uprzyjemnił występ Grupy Artystycznej z WTZ Goszków, który w swoim repertuarze przygotował piosenki turystyczne.
Podczas pleneru nasze Warsztaty przygotowały wystawę prac i wytworów, które wykonane zostały przez osoby niepełnosprawne.
Impreza zaowocowała ciekawymi pracami, bogata interpretacją tematu, wspólną wymianą doświadczeń, spostrzeżeń oraz możliwością dalszego pogłębiania wiedzy i architektury powiatu.
Prace wykonane przez uczestników projektu będą rozpowszechniały walory powiatu poprzez wystawy w urzędach i innych jednostkach administracji publicznej.

p10

p9

p6

p7

p4

p3