Sprawozdania

Sprawozdania za rok 2021

 1. Wprowadzenie do sprawozdania 2021
 2. Rachunek zysków i strat ministerstwo 2021
 3. Ministerstwo sprawozdanie merytoryczne 2021
 4. Informacja dodatkowa Ministerstwo 2021
 5. Bilans Ministerstwo

Sprawozdania za rok 2020

 1. Wprowadzenie do sprawozdania 2020
 2. Rachunek zysków i strat ministerstwo 2020
 3. Ministerstwo sprawozdanie merytoryczne 2020
 4. Informacja dodatkowa Ministerstwo 2020
 5. Bilans Ministerstwo

 

 

 

Sprawozdanie za rok 2016

 1. Bilans stowarzyszenia
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Informacja dodatkowa A B

 

Sprawozdania za rok 2015

 1. Bilans stowarzyszenia
 2. Informacje dodatkowe
  strona 1, strona 2, strona 3,
 3. Rachunek zysków i strat

 

Sprawozdania za rok 2014

 1. Bilans stowarzyszenia
 2. Rachunek stowarzyszenia
 3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
  strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, strona 6, strona 7, strona 8, strona 9, strona 10, strona 11, strona 12
 4. Bilans Ministerstwo
 5. Rachunek zysków – Ministerstwo