aktualności

V Olimpiada Integracyjna

Zgodnie z corocznym jesiennym obyczajem wdrożonym w rytm naszych warsztatowych imprez wspólnie z Powiatową Społeczną Radą d/s Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie zorganizowaliśmy V Powiatową Olimpiadę Integracyjną o Puchar Starosty Gryfińskiego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Starosta Powiatu Gryfińskiego – Wojciech Konarski, Wicestarosta – Jerzy Miler, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Marianna Kołodziejska – Nowicka, Burmistrz Mieszkowic – Andrzej Salwa, Sekretarz Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach – Gabriela Kotowicz, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie – Edward Piotrowski, Dyrektor Gimnazjum w Mieszkowicach – Remigiusz Rzepczak , Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu – Krzysztof Jaz, Zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej – Pani Grażyna Mazur, Państwo Elwira i Fortunat Profe-Mackiewicz, Pani Jadwiga Jastrzębska – Kierownik OPS w Moryniu.
Adresatami zawodów były osoby niepełnosprawne z terenu powiatu gryfińskiego. W spotkaniu wzięło udział około 140 osób w tym 100 osób niepełnosprawnych.
Głównym celem tego sportowo – rekreacyjnego sposobu spędzania czasu była integracja zdrowych, młodych ludzi z osobami, które dotknęła różnego rodzaju niepełnosprawność.
Dzięki wspólnej zabawie, rywalizacji sportowej wszyscy uczymy się pokory, szacunku do drugiego człowieka jak również radości w pokonywaniu przeszkód zdobywając jak najlepsze wyniki sportowe.
Pomimo jesiennej słoty wśród zawodników żażył się gorący olimpijski duch współzawodnictwa.
Oprócz emocji sportowych organizatorzy zapewnili wszystkim zawodnikom i zaproszonym gościom gorący posiłek, ciasto i napoje.
Podsumowaniem spotkania było wręczenie wszystkim zawodnikom medali, a drużynom pamiątkowych dyplomów, statuetek oraz pucharów.
Organizatorzy dziękują zawodnikom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy.
Fotorelacja

13o

14o

12o

10o

11o

8o

9o

7o

5o

6o

4o

1o

3o

20o

19o

18o

17o

15o

16o