wesprzyj nas

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie jest jedyną organizacją pożytku publicznego na terenie Gminy Moryń i Mieszkowice.

nr KRS 0000128165

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie naszych działań poprzez przekazanie na rzecz Stowarzyszenia 1% należnego podatku od osób fizycznych.
Aby tego dokonać w odpowiednich rubrykach formularza PIT
– za pomocą którego rozliczacie się Państwo z należności podatkowych, wpisać należy nazwę i zamieszczony powyżej nr KRS Naszego Stowarzyszenia, oraz kwotę stanowiącą 1% należnego podatku.

Przekazane w ten sposób środki zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia, w tym dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej i realizację zadań rehabilitacji i integracji społecznej uczestników oraz dofinansowanie SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ osób prawnych, która stworzyła miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych i umożliwiła powrót do aktywnego życia społecznego.

WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREGO SERCA ZA OKAZANE WSPARCIE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
Zarząd Stowarzyszenia