aktualności

Wizyta duszpasterska Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi w Warsztacie

W dniu 27 października 2014 r., uczestnicy i grono terapeutyczne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie  mieli  zaszczyt gościć Księdza Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego Andrzeja Dzięgę. Dostojnego gościa z bukietem róż  powitała kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej – Alina Leończyk  serdecznie dziękując za przybycie. Ksiądz Arcybiskup przybył do nas w ramach wizytacji naszego dekanatu i poświęcił swój cenny czas aby bliżej poznać sposób i zasady funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Z wielkim przejęciem uczestnicy Warsztatów gościli księdza Arcybiskupa w swoich progach, zdając sobie sprawę z wyniosłości wizyty i powagi chwili, jednak bardzo szybko serdeczne podejście Gościa, pomogło przełamać pierwsze lody i wprowadzić bardziej swobodny nastrój. Wraz z Arcybiskupem do naszych Warsztatów przybył Ks. kan. dr Julian Głowacki – Sekretarz Kurii, Ks. Dziekan prob. kan. Stanisław Piekarz oraz Ks. Wicedziekan prob. kan. Czesław Dobrowolski. Ksiądz Arcybiskup odwiedził osobiście każdą pracownię, z zainteresowaniem przyglądał się pracom wykonanym podczas zajęć terapeutycznych, zadawał również wiele pytań nie tylko uczestnikom ale także pracownikom. Każdy uczestnik otrzymał błogosławieństwo oraz pamiątkowy obrazek.  W związku z tym, iż Arcybiskup Andrzej Dzięga jest gospodarzem Archikatedry św. Jakuba uczestnicy z pracowni plastycznej  pod opieką terapeuty namalowali obraz przedstawiający św. Jakuba w darze za wizytę w naszym Warsztacie i możliwość wspólnej modlitwy.

Fotorelacja z wizyty

b1

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b9

b10

b11

a1

b14

b15

b16

b18

b19

b20

b21

b23

b24