aktualności

Wizyta policjanta w WTZ

W środę 12 czerwca policjant Adam Piasecki z Posterunku Policji Mieszkowice – Moryń odpowiadając na wcześniejsze zaproszenie przybył do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie gdzie spotkał się z uczestnikami. W trakcie spotkania policjant poruszył kilka tematów prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych, szczególnie z zakresu ruchu drogowego. Wskazał on jakie zagrożenia czyhają na pieszych, jakie obowiązki mają piesi i jak bezpiecznie poruszać się po drogach gdy nie ma chodnika lub gdy jest juz po zmroku. Policjant przypomniał, że każdy pieszy poruszający się poza terenem zabudowanym po zmroku powinien mieć założony element odblaskowy widoczny z daleka przez kierowców.

Osobnym blokiem tematycznym było omówienie przestrzegania zasad i norm społecznych z uwzględnieniem aspektów prawnych tj: kwestie kradieży, pomówień, szustw, przemocy, nękania telefonicznego itp.

W trakcie spotkania funkcjonariusz zaznajomił zebranych z zawodem policjanta, prezentując wyposażenie i sprzęt policyjny. Spotkanie było także okazją do udzielenia uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej odpowiedzi na szereg nurtujących ich pytań dotyczących wielu działań podejmowanych przez mieszkowickich policjantów.