aktualności

Wizyta w Szkółce Nadleśnictwa Mieszkowice

W dniach 27, 28 marca 2012 Warsztaty Terapii Zajęciowej przywitały wkraczającą coraz większymi krokami wiosnę organizując terapię poprzez pracę na świeżym powietrzu. Pola do tej twórczej terapii udzieliło nam Nadleśnictwo Mieszkowice pozwalając nam obcinać szyszki na terenach własnej szkółki leśnej znajdującej się w lasach koło Starych Łysogórek.

Ciekawego instruktarzu ukazującego charakter pracy i przeznaczenie uprawianego drzewostanu udzieliła nam leśniczy Pani Edyta Bakalarz.
Praca w warunkach leśnych była dla naszych uczestników ciekawym doświadczeniem i pogłębiła wiedzę na temat pierwszych kroków w budowaniu struktury lasu.
Oprócz korzyści edukacyjnych związanych z pracą w takich warunkach warsztaty nasze zdobyły cenny materiał w postaci szyszek a służący do codziennego wykorzystania stroików Bożonarodzeniowych.
Po zakończonej pracy nasze wspólne edukacyjne spotkanie zakończone zostało przygotowanym przez Panią Edytę ogniskiem wraz z pieczonymi kiełbaskami.

1

2(1)

3(1)

4

5

6

7

a(2)