warsztaty terapii zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie jako placówka pobytu dziennego funkcjonują od 16 grudnia 2004 roku. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji sześć pracowni tematycznych, w których zdobywają wiedzę i proste umiejętności oraz rozwijają zainteresowania i pasje. Każda z naszych pracowni usprawnia osoby uczestniczące w innej dziedzinie życia społecznego.

Mamy pracownię:

  • gospodarstwa domowego
  • plastyczną
  • stolarsko – ogrodniczą
  • krawiecko – dziewiarską
  • ogrodniczą
  • rękodzieła artystycznego

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się wg programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników pod opieką i przy wielkim wsparciu terapeutów. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku. Uczestnicy warsztatów oraz ich rodziny mogą liczyć na pomoc psychologiczną, wsparcie pracownika socjalnego, pielęgniarki a także bezpłatne porady prawne.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Dzięki naszym warsztatom ich uczestnicy odzyskują wiarę w siebie, znajdują swoje miejsce w społeczeństwie i …czują się szczęśliwi.