aktualności

„Wybierz Przyszłość” czyli warsztaty edukacji społeczno – finansowej w Goszkowie

Wyjątkowy temat, niezwykle pracowici uczestnicy oraz dużo pozytywnej energii to właśnie charakteryzuje warsztaty edukacji społeczno – finansowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Promyk” w Goszkowie. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”. Ich celem jest podniesienie kompetencji ekonomiczno – finansowych i pracowniczych wśród biernych zawodowo osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w procesach rehabilitacyjnych WTZ. Reintegracja społeczna uczestników WTZ, w tym przygotowanie ich do usamodzielnienia ekonomicznego na rynku pracy, jak również przygotowanie niepracujących uczestników WTZ do nowych ról zatrudnieniowych w PES/PS. Uczestnicy podczas zajęć uświadamiają sobie potrzeby i wartości edukacji finansowej, analizują życiowy cykl wydarzeń, który uświadamia im potrzebę planowania wydatków w dłuższej perspektywie czasu. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć dotyczyły przepływu gotówki i tworzenia celów finansowych oraz sposobów i możliwości oszczędzania. Omówiono zagadnienia wydatków i funduszy na nagłe wydatki, usług oszczędnościowych i zasad racjonalnego pożyczania. Na zakończenie stworzono plan finansowy i zasady wprowadzania jego w życie. Zajęcia stanowiły wyjątkowy czas edukacji i poznawania finansów w sposób aktywny i atrakcyjny z punktu widzenia uczestnika jako osoby odkrywającej świat finansów, aktywności i przedsiębiorczości społecznej. Warsztaty prowadził Arkadiusz Borysiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska.