aktualności

Zakończenie Projektu

20 grudnia 2013 r., odbyło się uroczyste spotkanie podusmowujące realizację projektu pn: „Hipoterapia jako naturalna metoda rehabilitacji dzieci i osób niepełnosprawnych” zrealizowanego przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Zarządu Powiatu w Gryfinie.
Blisko 7 miesięcy prowadzono regularne zajęcia hipoterapii. Tą indywidualną formą rehabilitacji objęto 10 osobową grupę dzieci i osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym pochodzących z terenu powiatu gryfińskiego.
Efektem uczestniczenia dzieci i osób w zajęciach realizowanych w ramach zadania było:
– zaspokojenie naturalnej potrzeby aktywności ruchowej i aktywnego spędzania czasu wolnego w kontakcie z naturą
– zwiększenie możliwości ruchowych
– relaksacja i poprawa samopoczucia
– poprawa koncentracji uwagi, wzrost aktywności i motywacji do podejmowania działań, poprawa komunikacji ze światem zewnętrznym oraz poprawa koordynacji, orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie ciała.

Uczestniczenie w zajęciach hipoterapii wpłynęło bezpośrednio na lepsze funkcjonowanie i niwelowanie barier społecznych.
Dla wszystkich uczestników projektu Mikołaj rozdał upominki, które sprawiły wiele radości.

hipo6

hipo5

hipo4

hipo3

hipo2

hipo1